Andere aanpassingen

Zijn er andere zaken die u wilt regelen voor uw lening? Bijvoorbeeld de rekeningen van uw verbouwing laten betalen uit uw bouwdepot? Of wilt u meer weten over uw eerste belastingaangifte met een eigen huis? Of wilt u bijvoorbeeld uw maandbedrag van een andere bankrekening laten afschrijven? Hieronder leest u hoe u dit regelt.

Maak een account voor MijnHypotheek

Heel veel zaken kunt u zelf regelen in uw digitale hypotheekdossier MijnHypotheek. Bekijk hiervoor de video over MijnHypotheek, die hiernaast staat.

Een account maakt u met IDIN of met uw leningnummer en uw toegangscode. Over IDIN vindt u meer informatie op het inlogscherm van MijnHypotheek.

Uw leningnummer staat in het renteaanbod en de hypotheekofferte die u hebt ondertekend, toen u de lening aangevraagd hebt. Uw toegangscode staat in de brief over MijnHypotheek die u hebt gekregen, kort nadat u de hypotheekakte bij de notaris hebt ondertekend. Kunt u deze brief niet vinden? Ga dan naar MijnHypotheek om een account te maken. Klik op de knop ‘Account maken’ en daarna op de link ‘Aanvragen toegangscode’. Daar leest u hoe u uw toegangscode voor MijnHypotheek kunt opvragen.

Als u ons tijdens kantooruren belt, dan krijgt u uw toegangscode en kunt u meteen uw account maken en online uw zaken regelen. Als u een account hebt gemaakt voor MijnHypotheek, kunt u ook onze app downloaden op uw mobiele telefoon.

Rekeningen van de bouw of verbouwing van uw woning Hebt u rekeningen van de bouw, verbouwing of verduurzaming van uw nieuwe woning? En zit (een deel van) uw lening in een bouwdepot en/of duurzaamheidsdepot? Als u deze rekeningen uploadt in uw digitale hypotheekdossier, dan maken wij het geld uit uw depot binnen vijf werkdagen over.

Ga hiervoor in MijnHypotheek naar het tabblad 'Depots'. Daar kunt u zien hoeveel geld er nog in uw depot zit, wat de einddatum is en hoe lang we over dat depot rente vergoeden. Hier kunt u uw rekeningen meteen uploaden. Aan de linkerkant staat het bouwdepot en aan de rechterkant het duurzaamheidsdepot, als u dat hebt.

Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Wilt u uw rente aanpassen?

U kunt uw rente op verschillende manieren en momenten aanpassen.

Als u (extra) terugbetaalt Betaalt u (extra) terug en komt uw lening daardoor in een lagere risicoklasse? Dan verlagen we uw rente automatisch per de eerste van de volgende maand. Op het tabblad 'Woning' in MijnHypotheek kunt u zien hoeveel u extra moet terugbetalen.

Let op: Hebt u een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of zit uw lening al in de laagste risicoklasse? Dan kan uw rente niet veranderen als u extra terugbetaalt.

Als de waarde van uw woning gestegen is Is de waarde van uw woning hoger dan de waarde die in onze administratie staat? Op het tabblad 'Woning' in MijnHypotheek kunt u zien welke waarde van uw woning in onze administratie staat en bij welke marktwaarde van uw woning uw rente automatisch daalt.

Om de hogere marktwaarde te kunnen vaststellen laat u een nieuw taxatierapport van uw woning maken. De kosten van het taxatierapport betaalt u zelf. Upload het taxatierapport in MijnHypotheek. Is de marktwaarde gelijk of hoger dan de waarde die nodig is om uw risico-opslag te verlagen? Dan verlagen wij de risico-opslag.

  • Als u het taxatierapport uiterlijk op de vierde werkdag van de maand naar ons mailt, doen wij dat per de volgende maand.
  • Mailt u het taxatierapport ná de vierde werkdag van de maand? Dan duurt het een maand langer voordat wij de risico-opslag kunnen aanpassen.

Let op: Hebt u een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of zit uw lening al in de laagste risicoklasse? Dan kan uw rente niet veranderen als de waarde van uw woning is gestegen.

Op de einddatum van uw rentevaste periode Als u hebt gekozen voor een rentevaste periode, dan krijgt u 3 maanden voor de einddatum van uw rentevaste periode een brief van ons. Hierin staan de nieuwe rentes die u kunt kiezen voor de volgende rentevaste periode. Als u de nieuwe rente moet kiezen, kunt u dat ook in MijnHypotheek doen op het tabblad 'Renteherziening'.

Tussentijds uw rente aanpassen Is de einddatum van uw rentevaste periode nog niet in zicht en wilt u onderzoeken of het interessant is om uw hypotheekrente nu aan te passen? Dan kunt u dat ook in MijnHypotheek bekijken.

Ga naar het tabblad 'Hypotheek aanpassen' en bekijk uw mogelijkheden. Past u uw hypotheekrente aan tijdens uw rentevaste periode? Dan moet u in veel gevallen hiervoor wel een vergoeding betalen, omdat wij hierdoor rente niet krijgen. U kunt deze vergoeding uitsmeren over uw nieuwe rentevaste periode.

Uw lening en uw belastingaangifte Rente die u betaalt voor een lening voor uw lening kunt u aftrekken van uw inkomen bij uw belastingaangifte. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet u de lening gebruiken om uw eigen woning te kopen, te verbeteren of te onderhouden. En moet u de lening binnen 30 jaar terugbetalen. Als u een aflossingsvrije hypotheek hebt, kunt u de rente na 30 jaar niet meer aftrekken.

Ieder jaar krijgt u van ons een overzicht van de benodigde gegevens per leningdeel voor uw belastingaangifte. Dit overzicht zetten we in januari in uw digitale hypotheekdossier, MijnHypotheek.

Deze gegevens geven we ook door aan de Belastindienst, die ze al invult in uw belastingaangifte. Met dit overzicht kunt u deze gegevens zelf controleren. Of u doet dat samen met uw belastingadviseur of uw hypotheekadviseur.

Bekijk hiernaast onze video over de belastingaangifte.

Wilt u uw aflossingsvrije hypotheek aanpassen?

Hebt u een aflossingsvrije hypotheek die u wilt aanpassen? Ga dan naar MijnHypotheek op mijnhypotheek.asr.nl. Hier kunt de Aflossingvrij analyse doen op het tabblad 'Aflossingsvrij analyse'.

In vier simpele stappen ontdekt u dan of u uw lening kunt blijven betalen, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat of als u geen belastingvoordeel meer hebt. Na 30 jaar kunt u de hypotheekrente niet meer aftrekken bij uw belastingaangifte.

Wilt u uw bankrekening aaanpassen? Wilt u uw maandbedrag van een andere bankrekening betalen? Ga dan naar MijnHypotheek. Klik rechtsboven eerst op uw naam en daarna op 'Mijn gegevens'. Hier kunt u doorgeven dat wij uw maandbedrag van een andere rekening moeten afschrijven.

Wilt u uw adviseur toegang geven tot uw hypotheekgegevens? In MijnHypotheek kunt u zelf uw adviseur toegang geven tot uw hypotheekgegevens. Dit is handig als u iets over uw lening met uw adviseur wilt bespreken. Klik rechtsboven eerst op uw naam en daarna op 'Mijn gegevens'.

Wilt u een andere adviseur? Hebt u uw lening aangevraagd met een bepaalde adviseur, maar wilt u nu liever naar een andere adviseur? Misschien omdat u verhuisd bent naar een andere plaats? Dan kan dat natuurlijk. Kijk op asr.nl/adviseurs/zoeken met welke adviseurs wij samenwerken.

Stuur ons een mail op hypothekenbeheer@asr.nl met daarin uw lemningnummer en de gegevens van uw nieuwe adviseur.

Wilt u meedoen met het klantpanel van a.s.r.?

Ons klantpanel heet 'De raad van doen'. Als lid van De raad van doen, krijgt u een aantal keer per jaar per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek. Het invullen van een vragenlijst duurt gemiddeld 4,5 minuut. Om ervoor te zorgen dat u alleen vragenlijsten krijgt die gaan over uw situatie, krijgt u eerst een vragenlijst waarin we u vragen om een aantal basisgegevens in te vullen.

Met deze link kunt u zich aanmelden voor 'De raad van doen'.

Hebt u vragen?

Hebt u nog andere vragen over uw lening en hebt u hierop in dit magazine geen antwoord gevonden?

  • Met vragen over uw lening gaat u het beste naar uw adviseur.
  • Andere vragen kunt u aan ons stellen. U kunt ons Contact Center bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (030) 278 27 82. Of mail ons op hypothekenbeheer@asr.nl.

We helpen u graag.